ארכיטקטורה

תכנון מקצועי ומוקפד הינו המרכיב המשפיע ביותר על איכות פרויקט הבניה במהלך הקמתו, אך חשוב מכך וכפועל יוצא - על איכות סביבת המחיה והתאמתה לצרכי הלקוחות בשנים הבאות.

אנו סבורים כי חיוני לזהות בשלב מוקדם את צרכי הלקוחות בהווה ובעיקר בעתיד, על מנת ליצור עבורם סביבת מחיה התואמת את צרכיהם באופן מיטבי. לצורך כך נדרש שתוף פעולה מלא בין האדריכל והלקוחות הניצבים בפניו, ליצירת תהליך דינמי ויסודי במסגרתו נערך זיהוי והגדרה משותפת של הצרכים, והפיכתם למציאות תוך התייחסות מתמדת לשיקולי תקציב וטעם עיצובי.

להלן מוצגת תכולת העבודה בשלב התכנון -

  • ניסוח פרוגראמה ראשונית, כולל חומר המחשה (מודל תלת מימדי) וכן תכניות עקרוניות בקנ"מ 1:100
  • הכנת תכנית רישוי (גרמושקה) והובלת תהליך רישוי עד קבלת היתר בניה (ועדה מקומית לתכנון ובניה) כולל הכנת חומר נדרש לרשויות נלוות כגון: מינהל מקרקעי ישראל, חברת חשמל, בזק, כיבוי אש, פיקוד העורף, רשות העתיקות, קק"ל ועוד.
  • הכנת סט תוכניות למכרז קבלנים ועריכת כתב כמויות מפורט.
  • הכנת סט תוכניות ביצוע מלא, הכולל לרוב את המרכיבים הבאים:

o        תכנית פיתוח קנ"מ 1:50

o        תכנית קומת קרקע קנ"מ 1:50

o        תכנית מפלס ראשון קנ"מ 1:50

o        תכנית גג קנ"מ 1:50

o        חתכים קנ"מ 1:50

o        חזיתות קנ"מ 1:50

o        תכנית חשמל קנ"מ 1:50

o        תכנית ריצוף קנ"מ 1:50

o        תכנית פריסת חדרים רטובים קנ"מ 1:25

o        תכנית מדרגות קנ"מ 1:25

o        רשימת אלומיניום קנ"מ 1:50

o        רשימת מסגרות קנ"מ 1:50

o        רשימת נגרות קנ"מ 1:50

o        חתכים מקומיים (קנ"מ משתנה 1:2 עד 1:20)

  • ליווי אדריכל בתכנון ובחירת חומרי גמר כגון ריצוף, חיפוי, כלים סניטריים, גופי תאורה ועוד.
  • פיקוח עליון עד סיום העבודות באתר / איכלוס הבית.

בית ישראלי

רחוב הדס 2
קרית טבעון

מיקוד 36052

 

משרד: 04-9931547

פקס:    04-9530380

אסף:  054-5206976

דור:    052-6242651

 

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.